×

Xalqaro hamkorlik Uzbekiston qishloq xo’jaligining rivojlanishida muhim rol o’ynaydi, bilim, tajriba va texnologiyalar almashishiga imkon beradi. O’zbekiston bilan birgalikda amalga oshirilgan Latviya kabi mamlakatlar bilan hamkorlik lozimli muvaffaqiyat va samarali amalga oshirilgan tajribalarni ko’rsatadi.

Xalqaro hamkorlik tarixi

O’zbekiston qishloq xo’jaligida xalqaro hamkorlik tarixi bir necha xil mamlakatlar bilan muvaffaqiyatli tashabbuslar to’plamini hisobga oladi. Mamlakat mustaqilligining boshlanishidan buyon, mamlakat agrar sohasini rivojlantirish va uning samaradorligini oshirishga yo’naltirilgan loyihalar samarali ravishda rivojlanmoqda.

Muvaffaqiyatli hamkorlik namunalari

Eng noyob namunalaridan biri — Latviya bilan o’sha, qishloq xo’jaligini va yer osti yopishni rivojlantirishga yo’naltirilgan hamkorlikdir. Bu sohada o’zaro ishonchli loyihalar o’stirish, nafaqat mahsulotni oshirishga yordam beradi, balki yer ishlash va ekinlarga qarshi g’alaba qilishda so’nggi texnologiyalarni ham amalga oshirishga yordam beradi.

«Sabzavotchi va yer osti yopish» loyihasi

Latviya bilan loyihalar 2015-yilda boshlandi va O’zbekistonning sabzavotchilik maydonlarida zamonaviy suv tizimlarini va drenaj tizimlarini joriy etishni o’z ichiga oladi. Bu orqali, sabzavot ekinlarining hasil darajasi ko’proq bo’ldi, bu esa mintaqaning iqtisodiyoti va mahalliy fermirlar hayotini samarali ta’sir qildi.

Yana bir muvaffaqiyatli yo’nalish — Germaniya bilan sheriklik, zamonaviy soyalish va mahsulot qurilmasining yo’nalishiga tegishli bo’lib o’tgan. Hayvonot texnologiyasini yaxshilash va zamonaviy oziq-ovqat tizimlarini joriy etishga oid birgalikda ishlar, mamlakatning go’sht va sut sanoati o’sishiga yetkazdi.

«Hayvonot texnologiyasini rivojlantirish» loyihasi

Germaniya bilan hamkorlik 2012-yilda boshlandi va tez foydalanib, mahsulot sifatini va miqdorini oshirishga yo’naltirilgan muvaffaqiyatli hamkorlik bo’ldi. Lohiyani amalga oshirish natijasida hayvonlarning sog’liqni nazorat qilish va ularning ovqatlanishini yaxshilashning zamonaviy usullari joriy etildi, bu esa O’zbekiston go’sht sanoati eksport potentsialini oshirishga imkon berdi.

O’zbek qishloq xo’jaligi uchun joriy amallariga ta’sir

Xalqaro tajribalar O’zbek qishloq xo’jaligining joriy amallariga to’g’ri ta’sir qiladi. Qishloq xo’jaligi agrar texnologiyalari, resurslar boshqarish va mamlakatlararo ta’limotlarini joriy etish, mahsulot sotib olish sohasida zamonaviy usullarni joriy etishga imkon beradi.

Zamonaviy qarshilik va innovatsiyalar

Joriy O’zbek qishloq xo’jaligi o’zgaruvchan iqlim va barqaror rivojlantirish muammo’lari bilan yuzlashadi. Xalqaro loyihalar faqat innovatsion texnologiyalarni amalga oshirishga olib kelmas, balki o’zgaruvchan holatlarga moslashish strategiyalarini rivojlantirishga ham yordam beradi, bu mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi va barqaror rivojlantirish uchun kritik ahamiyatga ega.


Xalqaro hamkorlik O’zbekiston qishloq xo’jaligini rivojlantirish va barqaror o’sishiga katta rolni o’ynaydi. Turli mamlakatlar bilan muvaffaqiyatli sheriklik namunalarining ko’rsatishicha, tajriba va texnologiyalar almashish mamlakat agrar sohasini yaxshilash uchun samarali vosita sifatida tasdiqlanadi.

Ushbu maqola O’zbekiston qishloq xo’jaligida xalqaro hamkorlik tarixini va joriy amallarni o’rganish maqsadida yaratilgan, o’quvchilarga muhim yutuqlar va rivojlanishning muhim tushunchalarini taklif qiladi.